เครื่อง Auto bbv line         

 

AUTOMATIC BBV LINE


เป็นกระบวนการผลิตที่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติ เริ่มจากการฉีดพ่น และ การนวดเพิ่ม โปรตีน และ โหลด / ขนอัตโนมัติของ thermoreactors ไปจนกระทั่งการบรรจุและสายหนีบตัด METALQUIMIA ได้มีการ ติดตั้งเครื่องอย่างประสบความสำเร็จในหลายประเทศที่แตกต่างกัน ซึ่งเพิ่มผลผลิตสูงสุดและอัตราการผลิตในเนื้อระดับตลาดโลก


ข้อดีการแข่งขัน

 • * * * * กระบวนการครบวงจรอย่างสมบูรณ์ ขนาดกะทัดรัดและอย่างต่อเนื่อง
  * * * * ให้ผลผลิตสูงและประสิทธิภาพชั้น หนึ่ง
  * * * * ให้การประมวลสูงสุด "เป็นผลกิโลกรัม / พื้นที่ที่จำเป็น.
  * * * * ให้การประมวลขั้นต่ำ "เงินลงทุนเริ่มแรก / การประมวลผลแบบกิโลกรัม"
  * * * * เสนอความหลากหลายเต็มรูปแบบ (ในผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต)
  * * * * มีระบบอัตโนมัติควบวงจร และการตรวจสอบย้อนกลับ
  * * * * สามารถตรวจสอบ และ ประมวลผลในทุก กระบวนการ
  * * * * ลดกำลังคนและป้องกันข้อผิดพลาดของมนุษย์
  * * * * การขนส่งเนื้อสัตว์ที่สุก โดยสายพานลำเลียง
  * * * * * มีการตรวจสอบ ความสม่ำเสมอของผลิตภัณฑ์ในเรื่องความสุก และสีlyo
  * * * * รับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัย
  * * * * ความสะดวกสบายสูงสุดในการทำความสะอาดและสุขาภิบาล
  * * * * METALQUIMIA ศิลปะแห่ง เทคโนโลยี


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำลังการผลิตและความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีการติดต่อ METALQUIMIA
.