ไม้ บีช

 

BEECH WOOD
for smoking process

จากผู้ผลิตที่ จัดจำหน่าย ไม้ฟืนมาถึง 18 ปีที่ผ่านมา เราได้จัดจำหน่ายฟืนคุณภาพสูงเพื่อการ รมควันในทุกรูปแบบ

คุณลักษณะดังนี้
-ฟืนเผาไหมสะอาดเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
- การกระจายความร้อนเป็นเวลานานและ สมำ่เสมอ
-ช่วยทำให้อายุการใช้งานของเตาเผา
ยาวนาน มากขึ้น


การผลิต
จากไม้คุณภาพสูงของเรา ตัดตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ เรามีมาตราฐานการจัดส่งที่รับรองคุณภาพ สินค้า และ จัดส่งให้ตรงเวลา