เครื่องเตรียมน้ำบราย              

 

MOLISTICK 750

ถูกออกแบบมาให้มีความเร็วและมีความแม่นยำ เพื่อช่วยใน การเตรียมนำ้บราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนำ้บรายที่มี ความหนืดสูง เคล็ดลับของเครื่องขึ้นอยู่ที่ความสามารถทาง ด้านความเร็ว ของสเตเตอร์ และ หัวหมุนของตัวกดที่ ทำงานสอดประสานร่วมกัน ทั้งการกด การผสม และการกระจายตัว

หัวหมุนออกแบบมาให้ทำงานจมอยู่ในของเหลว เพื่อสร้าง การปั่นรวมของส่วนผสม ถึงแม้นว่าจะเป็นส่วนผสมที่ค่อน ข้างเบา เช่น นำ้าตาล หรือ คาราจิแนน ซึ่งจะถูกบังคบให้ ผสมผ่านหัวผสม ทำให้ส่วน ต่างๆ สามารถสลายตัว ได้อย่างเต็มที่ทีสุด ซึ่งจะส่ง ผลให้ปัญหาในการกรองของส่วนหัวฉีดลดน้อยลง

MOLISTICK สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพเมื่อใช้ ร่วมกับถังขนาด 1,000 ลิตร แต่ก็สามารถใช้ได้กับถัง หลายขนาดเช่นกัน

 

   
   

BRINMIX

เครื่องเตรียม นำ้บราย BRINMIX คิดค้นมาเพื่อ ความเร็ว การควบคุม และความแม่นยำในการ เตรียมนำ้บรายและ นำ้หมัก หลากหลายแบบ. แบ่งออกเป็นรูปแบบ ถึง 4 รุ่นดังนี้ (BRINMIX 500, 1000, 1500 และ 2000 ลิตร), สามารถใช้เตรียมนำ้บราย สูงสุดครั้งละ 500, 1,000, 1,500 and 2,000
ทั้งนี้ทั้งนั่น ถ้ากำลังผลิตมากกว่านี้สามารถสั่งทำ เฉพาะได้ โดยเครื่อง เหมาะกับการทำงานของ การใส่ส่วนผสมผ่านส่วดูด แบบhopper และ มีตัวปั๊มหมุนเวียนที่มีค่าหมุนเวียนสูงเพื่อให้แน่ ใจว่า การหมุนเวียนในทุก ๆ ในถังมีความเร็ว เพียงพอ ที่จะทำให้ส่วนผสมละลายตัวได้ทั่วถึง ทั้งหมด

ตัวเสริม
เครื่องนี้สามารถใช้ร่วมกับMOLISTICK ,จะเป็นส่วน ขาดไม่ได้ในการรักษา ความเร็วสูงสุด ของการกระจายตัวอย่างคงที่ของส่วนผสม เช่น คาราจิแนน. ใช้ร่วมกับถังสะสมในห้องเย็น จะปรับให้นำ้บราย รวมตัว
์ ตัวเครื่องมีส่วน หน้าจอ ที่เป็น หน้าจอแบบสัมผัสซึ่งจะแสดง ผลการไหลวนของ นำ้บรายในรูปแบบ graphic ในแต่ละถัง และแสดงผลการส่งต่อนำ้บรายไปยังส่วน หัวฉีด

ส่วนประกรอบต่าง ๆ


กรวยโหลด ที่ทำจากกำจดขัดมันและ กรองด้วย ตะแกรง เพือ่ความปลอดภัย จากสิ่งแปลกปลอกออก และมี นวัตกรรมใหม่ของตัวล็อกอัตโนมัตในส่วน ทางเข้าถังผสมเมื่อกรวดโหลดส่งผ่านของเหลว โดย มีการคำนึงถึงการป้องกันการเกิดฟองให้มาก ที่สุด

ถังเตรียมทรงกระบอกมีฝ้าปิด และ สามารถใช่ ร่วมกับ MOLISTICKและ ถังที่ส่วนล่างก่ึงทรงกลม

แจ็กเก็ครูปกรวยระบายความร้อนทำงานควบคุมอุณหภูมิอัติโนมัต และเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าของส่วน ทำความเย็น

สามารถเสริมตัวส่งกระจายนำ้บรายอัตโนมัติ ถึงตัวหัวฉีดพ่น และถังสะสมเสริมที่จะเข้าใส่ ประกอบ ตามในส่วนต่างๆที่ต้องการในขบวนการ การผลิต

จอสัมผัสเสริม แสดงการควบคุมอุณหภูมิ ,เวลาการ ผสม และมาตรวัดของเหลว เพื่อวัดปริมาณนำ้ และ เสริมด้วยการแสดงผลการไหลของนำ้บราย ในแต่ ละถัง และการไหลไปยังตัวหัวฉีด

สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และมีตัวช่วยการ ทำความสะอาดถัง เป็น แบบ หัวฉีด CIP

ระบบประกอบด้วยจานแปรงสามารถเปลี่ยนได้เมื่อจำเป็น เอาไว้เพื่อ ลดอุณหภูมินำ้ เข้าสู่เครื่อง Brinmix และ ป้องกันนำ้แข็งที่จะเข้าถังซึ่งมีผลต่อ อุณหภูมิ ที่ตั้งไว้

สามารถเลือกจานที่เป็นแบบถอดได้ หรือเหมาะสม กับน้ำบรายชนิดนั้นๆเพื่อรักษาอุณภูมิให้ตำ่ใน ยูนิต Brinmix หรือในถังสะสม โดยขึ้นอยู่ กับการตั้งค่า ในการติดตั้ง ซึ่งจะทำให้ได้น้ำบรายที่มีอุณภูมิตาม ต้องการ โดยชิ้นส่วนนี้จะมีอยู่ในส่วนต่างๆ ถึงเก็บ

 

ถังสะสมมีเพื่อรวบรวมนำ้บลายให้พร้อมและรักษานำ้บลายให้อยุ่ในสภาวะความหนืดและอุณหภูมิที่เหมาะสม จนถึงเวลาที่ต้องใช้ประโยชน์ และเพื่อให้เครื่องผสม ได้ว่างสำหรับการผสมของนำ้บลาย ชนิดถัดไป เครื่องมให้เลือกถึง 6 รุ่น โดยจำแนกตามความจุ ตั้งแต่500, 1000, 1500, 2000, 2500 และ 3000 ลิตร อุปกรณ์ทางเลือกคือ ตัวลดเวลา ลดควายเย็น และตัวควบคุมการแขวนลอยของนำ้บลาย เมื่อถังสะสมรวมกับ ส่วน Brinmix จะได้ ขบวนการผลิกและเตรียมนำ้บลายที่สมบูรณ ผู้ผลิตสามารถเก็บนำ้บลายในแต่ละถังให้ต่างกันออกไปได้

ส่วนประกรอบ

ถังทรงกระบอกมีฝาปิด สามารถใช้ร่วมกับ AGITADOR aและ ถังที่มีส่วนก้นเป็นครึ่งวงกลม

แจ็กเก็ครูปกรวยระบายความร้อนทำงานควบคุมอุณหภูมิอัติโนมัต และเชื่อมต่อกับวงจรไฟฟ้าของส่วน ทำความเย็น

สามารถเสริมตัวส่งกระจายน้ำบรายอัตโนมัติ ถึงตัวหัวฉีดได้ และถังสะสมเสริมที่จะเข้าใส่ประกอบ ตามในส่วนต่างๆ ที่ต้องการในขบวนการการผลิตก็สามารถเสริมได้

ตัวควบคุมอุณหภูมิ, ตัวบอกเวลาการผสม , graphic แสดงการไหลของน้ำบรายในแต่ละถัง และถึงตัวหัวฉีด และรวบรวมข้อมูลการบำรุงรักษา ทั้งหมดนี้ควบคุมและแสดงผลจาก หน้าจอสัมผัสของเครื่องBRINMIX

สามารถทำความสะอาดได้ง่าย และมีตัวช่วยการ ทำความสะอาดถัง เป็น CIP หัวฉีด

MOLISTICK 750

ตัวทำความเย็นของนำ้บลาย และ นำ้หมัก brinchill ออกแบบมาเพื่อ ใส่คู่กับ auvistick และ ตัวฉีด movistick ในขบวน การดูซึม น้ำบราย และ นำ้หมัก อุณหภูมิจะสูงขึ้น เนื่องจาก การหมุนเวียนของน้ำบราย ในหัวฉีด และสภาพแวดล้อม ดังนั้น การทำให้อุณหภูมิน้ำบราย/นำ้หมักคงที่ จึงมีความจำเป็นกับอายุของคุณภาพ น้ำบราย/นำ้หมัก

ท่อคู่แลกเปลี่ยน ภายในเป็นผิวลูกฟูก เพื่อความมีประสิทธิภาพในการเปลี่ยน แปลงอุณหภูมิ และมีส่วนต่อเชื่อมระหว่างสองส่วนโดยตัวเชื่อมที่ให้ความสำคัญใน เรื่องความสะอาด สามารถถอดชิ้นส่วนได้ง่ายในการตรวจสอบ ส่วนท่อทำความเย็นมีรอยต่อระหว่างโมดูล เพื่อ ส่ง ไกลคอล หรือ แอมโมเนีย เป็นตัวทำความเย็น รูปตัดภายในเป็นแนวตรง และมีฉนวนกันความร้อน ของตัวแปลนเพื่อแลกเปลี่ยนแสดงไว้บนส่วนฝ้าของเครื่อง หรือในที่ที่กำหนดไว้

ความสามารถในการรักษาอุณหภูมิของ ตัวกรองนำ้บราย ให้อยู่ที่ –1 ºC ± 1 ºC. ความสามารถในการทำความเย็นของนำ้บรายให้ตำ่กว่า 5 º C ไหลผ่านได้ 38 ลิตร ต่อ นาที แผงควบคุมไฟฟ้า และ ประมาณค่าควบคุมอุณหภูมิ เพิ่มอิสระ ให้กับหัวฉีดที่มีอยู่ หรือหัวฉีดใหม่จาก ในช่วงกำหนดขนาดของ AUVISTICK

สามารถทำความสะอาดได้ง่าย ถึงแม้นว่าจะไม่มี CIP ช่วยในการทำความสะอาด เนื่องจากสามารถใช้นำ้ยาทำความสะอาดหรือนำ้ยาฆ่าเชื้อ ให้ไหลผ่านระบบกรอง และ ปั๊มหมุนเวียนได้โดยตรงBRINMIX

ตัวทำความเย็น BRINTHERM สำหรับการควบคุมนำ้บรายอุณหภูมิ และ การทำความสะอาด เหมาะสำหรับการใช้ควบคู่ไปกับ Brinmix (เครื่องเตรียมนำ้บราย) และในขณะเดียวกัน การลดอุณหภูมิ และ ทำให้ระดับความเย็นคงที่ สามารถใช้ควบคุบกับ AUVISTICKและ หัวฉีดMOVISTICK เพื่อดูซึมอุณหภูมิที่สูงขึ้นที่เกิดจากการหมุนเวียนของของ เหลวที่ผ่านหัวฉีด และ อุณหภูมิที่ได้จากสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงต้องรักษา นำ้บราย และนำ้หมักให้มีอุณหภูมิที่ตำ ่และ คงที่จะช่วยในการยืดอายุของของเหลวได้

ส่วนประกอบ

ตัว BRINTHERM ประกอบด้วยแผ่นโลหะลูกฟูก ที่มีรูที่จะให้ของเหลวสองอันผ่านซึ่งจะชักนำให้เกิดการเพิ่ม อุณหภูมิ ส่วนชุดของแผ่นได้ถูกติดไว้กับแผ่น กรอบ และแผ่นความดันที่ถอดออกได้ และยังถูกจัดให้อยู่ใน ที่เดียวกันโดย น็อตเมตริกซ์แผ่น จะมีการออกแบบมาให ้ กันนำ้ในส่วนปะเก็น โดยมีการยาแนวช่องระหว่างสองแผ่น และส่งของเหลวไปยังท่อที่ต่างไป จำนวนของแผ่น ขึ้นกับ ปริมาณการไหลเวียน และคุณสมบัติทางกายภาพ และโปรแกมของอุณหภูมิ