เครื่องฉีดน้ำหมัก         

 

AUVISTICK 130

ออกแบบมาเพื่อ พ่นฉีดนำ้หมักเข้าเนื้อทุกประเภท ( เนื้อหมู, เนื้อวัว, ไก่ทั้งตัวหรือ เฉพาะส่วน) รวมไปถึงส่วนที่มีกระดูกติดหรือไม่ติดก็ได้ ส่วนสำคัญที่สร้างความแตกต่างคือ Auvistick 130 คิดต้นมาเพื่อใช้ร่วมกับ นำ้หมักและ นำ้บรายทุกประเภท (สำหรับ เนื้อ) โดยการกระจายตัวของนำ้บรายหรือนำ้หมักจะกระจายตัวอย่างสวยงาม ไม่มีจุดที่ของเหลวไปขังไว้ เครื่องนี้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตให้มากที่สุดดังนั้น ของเหลวที่หยดออก จะมีน้อยมาก โดยที่ไม่ทำลายโครงสร้างของเนื้อนั้น ๆ
มีการวางโปรแกรมอัตโนมัติ สามรถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ และยังมีโปรแกมอัตโนมัติในการกรองนำ้บราย หรือนำ้หมักอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากการวางตัวของส่วนประกอบต่าง ๆมีการจัดตำแหน่ง โดยคำนึงถึงความง่ายของการบำรุงรักษา โดย เครื่องจะมีการแจ้งเตือนเพื่อการบำรุงรักษาตามมาตราฐานที่ถูกต้อง

 

ส่วนประกอบ
- เข็มหลากหลายเส้นผ่าศูนย์กลาง สามารถปรับ ใช้ได้ทั้ง เนื้อแดง และเนื้อสัตว์ปีก
- สายพานลำเลียงสามารถถอดชิ้นส่วนได้ง่ายเพื่อ การทำความสะอาด
- สามารถเลือกความยาวของสายพานลำเลียง เพื่อตอบสนองการจัดวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
- สามารถเลือกทางแยกเข้าออก เพื่อความสะดวกของการวางเรียงชิ้นเนื้อ
- ถังนำ้บรายที่มีส่วนกรองแบบอัตโนมัติ
- สามารถใช้ได้กับ นำาบรายทุกประเภท
- สามารถทำความสะอาดได้ง่ายมาก
- ควาบคุมโดยPLC ( การควบคุมแบบตรรกะ โปรแกรม )
- โปรแกรมิัตดนมัติ ในการทำความสะอาด วงจรของนำ้าบราย

AUVISTICK 130

เครื่องAUVISTICK 360 PT ออกแบบมาเพื่อพ่นฉีดเนื้อสัตว์ปีกโดยเฉพาะ เนื่องจากส่วน ลำเลียงตัวสัตว์เข้าเครื่องจะ ไม่ทับซ้อนกัน เพื่อป้องกันชิ้นส่วของตัวสัตว์ปีกถูกตัดขาดโดยเครื่องจักร และเครื่องAUVISTICK 360 PT ยังออกแบบมาเพื่อให้ใช้ได้กับนำ้บรายและนำ้หมัก ทุกประเภท โดยการกระจายตัวของนำ้บรายหรือนำ้หมักจะกระจายตัวอย่างสวยงาม ไม่มีจุดที่ ของเหลวไปขังไว้ เครื่องนี้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตให้มากที่สุดดังนั้น ของเหลวที่หยดออก จะมีน้อยมาก โดยที่ไม่ทำลายโครงสร้างของเนื้อนั้น ๆมีการวางโปรแกรมอัตโนมัติ สามรถใช้ ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ และยังมีโปรแกมอัตโนมัติในการกรอง นำ้บรายหรือนำ้หมักอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากการวางตัวของส่วนประกอบต่าง ๆมีการจัดตำแหน่ง โดยคำนึงถึงความง่ายของการบำรุงรักษา โดย เครื่องจะมีการแจ้งเตือนเพื่อการบำรุงรักษาตามมาตราฐานที่ถูกต้อง

ส่วนประกอบ
- ถังนำ้บรายที่มีส่วนกรองแบบอัตโนมัติ
- สายลำเลียง สามารถถอดชิ้นส่วนได้ง่ายเพื่อการทำความสะอาด -ไม่มีการเสียนำ้บรายเกิดขึ้นในขบวนการผลิต
- สามารถทำความสะอาดได้ง่ายมาก
- ควาบคุมโดยPLC ( การควบคุมแบบตรรกะ โปรแกรม )
- โปรแกรมอัตโนมัติ ในการทำความสะอาด วงจรของนำ้าบราย

 

BACONSTICK 300

อกแบบมาเพื่อพ่นฉีดเนื้อเบคอนไรกระดูกโดยเฉพาะ ส่วนสำคัญที่สร้างความแตกต่างคือ BACONSTICK 300 คิดต้นมาเพื่อใช้ร่วมกับ นำ้หมักและ นำ้บรายทุกประเภท (สำหรับ เนื้อ) โดยการกระจายตัวของนำ้บรายหรือนำ้หมักจะกระจายตัวอย่างสวยงาม ไม่มีจุดที่ของเหลว ไปขังไว้ เครื่องนี้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตให้มากที่สุดดังนั้น ของเหลวที่หยดออก จะมีน้อยมาก โดยที่ไม่ทำลายโครงสร้างของเนื้อนั้น ๆ โปรแกมอัตโนมัติในการกรองนำ้บราย หรือนำ้หมักอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากการวางตัวของส่วน ประกอบ ต่าง ๆมีการจัดตำแหน่ง โดยคำนึงถึงความง่ายของการบำรุงรักษา โดย เครื่องจะมีการแจ้ง เตือนเพื่อการบำรุงรักษาตามมาตราฐานที่ถูกต้อง

ส่วนประกอบ

- สายพานลำเลียง สามารถถอดชิ้นส่วนได้ง่ายเพื่อการทำความสะอาด
- ถังนำ้บรายที่มีส่วนกรองแบบอัตโนมัติ
- ไม่มีการเสียนำ้บรายเกิดขึ้นในขบวนการผลิต
- สามารถทำความสะอาดได้ง่ายมาก
- ควาบคุมโดยPLC ( การควบคุมแบบตรรกะ โปรแกรม )
- โปรแกรมิัตดนมัติ ในการทำความสะอาด วงจรของนำ้าบราย

AUVIFISH

ออกแบบมาเพื่อพ่นฉีดเนื้อปลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งง (ปลาแซลมอน ,ปลาทูน่า ,ปลาคอด ,อื่นๆ)ไรกระดูก ตัวแผงเข็มที่มีความหนาแน่สูง และ ตัวกั้นเพื่อป้องกันเนื้อปลาที่นุ่มไม่มีแรงกด ทับจากเครื่อง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการฉีดพ่นที่ละเอียดเป็นละอองทำให้การสัมผัสเข้าถึงเนื้อปลา เป็นไปอย่างนุ่มนวล การกระจายตัวของนำ้บรายหรือนำ้หมักจะกระจายตัวอย่างสวยงาม ไม่มีจุดที่ ของเหลวไปขังไว้ เครื่องนี้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลผลิตให้มากที่สุดดังนั้น ของเหลวที่หยดออก จะมีน้อยมาก โดยที่ไม่ทำลายโครงสร้างของเนื้อนั้น ๆโปรแกมอัตโนมัติในการกรอง นำ้บราย หรือนำ้หมักอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากการวางตัวของส่วน ประกอบต่าง ๆมีการจัดตำแหน่ง โดยคำนึงถึงความง่ายของการบำรุงรักษา โดย เครื่องจะมีการแจ้ง เตือนเพื่อการบำรุงรักษาตามมาตราฐานที่ถูกต้อง

ส่วนประกอบ
- สายพานลำเลียง สามารถถอดชิ้นส่วนได้ง่ายเพื่อการทำความสะอาด และสามารถเพิ่่มความยาวได้เพื่อสะดวกต่อการวางเรียงชิ้นเนื้อปลา
- ตัวช่วยในการวางเรียงตัวของชิ้นเนื้อปลา
- ตัวเพิ่มความร้อนเพื่อการฉีดพ่นปลาทั้งตัว(มีกระดูก)
- สามารถทำความสะอาดได้ง่ายมาก
- ควาบคุมโดยPLC ( การควบคุมแบบตรรกะ โปรแกรม )
- โปรแกรมิัตดนมัติ ในการทำความสะอาด วงจรของนำ้าบราย

 
 

AUVISTICK PLUS 130

ออกแบบมาเพื่อ พ่นฉีดนำ้หมักเข้าเนื้อทุกประเภท ( เนื้อหมู, เนื้อวัว, ไก่ทั้งตัวหรือ เฉพาะส่วน) รวมไปถึงส่วนที่มีกระดูกติดหรือไม่ติดก็ได้ ส่วนสำคัญที่สร้างความแตกต่างคือ Auvistick 130 คิดต้นมาเพื่อใช้ร่วมกับ นำ้หมักและ นำ้บรายทุกประเภท (สำหรับ เนื้อ) โดยการกระจายตัวของ นำ้บรายหรือนำ้หมักจะกระจายตัวอย่างสวยงาม ไม่มีจุดที่ของเหลวไปขังไว้ เครื่องนี้ให้ความสำคัญ กับการเพิ่มผลผลิตให้มากที่สุดดังนั้น ของเหลวที่หยดออก จะมีน้อยมาก โดยที่ไม่ทำลาย โครงสร้างของเนื้อนั้น ๆมีการวางโปรแกรมอัตโนมัติ สามรถใช้ได้กับทุกผลิตภัณฑ์ และยังมีโปรแกมอัตโนมัติในการกรองนำ้บราย หรือนำ้หมักอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำ ความสะอาดได้ง่าย เนื่องจากการวางตัวของส่วนประกอบต่าง ๆมีการจัดตำแหน่ง โดยคำนึง ถึงความง่ายของการบำรุงรักษา โดยเครื่องจะมีการแจ้งเตือนเพื่อ การบำรุงรักษาตาม มาตราฐานที่ถูกต้อง

ส่วนประกอบ

- เข็มหลากหลายเส้นผ่าศูนย์กลาง สามารถปรับใช้ได้ทั้ง เนื้อแดง และเนื้อ สัตว์ปีก
- สายพานลำเลียง สามารถถอดชิ้นส่วนได้ง่ายเพื่อการทำความสะอาด
- สามารถเลือกความยาวของสายพานลำเลียง เพื่อต้องสนองจัดวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
- สามารถเลือกทางแยกเข้าออก เพื่อความสะดวกของการวางเรียงชิ้นเนื้อ
- ถังนำ้บรายที่มีส่วนกรองแบบอัตโนมัติ
- สามารถใช้ได้กับ นำาบรายทุกประเภท
- สามารถทำความสะอาดได้ง่ายมาก
- ควาบคุมโดยPLC ( การควบคุมแบบตรรกะ โปรแกรม )
- โปรแกรมิัตดนมัติ ในการทำความสะอาด วงจรของนำ้าบราย

Plus Features

- หัวฉีดที่มีความแม่นยำในการฉีดพ่นมากขึ้น
- กำลังการผลิตที่มากกว่าและผผลการผลิตที่มากขึ้น
- ออกแบบมาให้เปลี่ยนหัวฉีดได้ง่ายและรวดเร็ว
- สามารถเลือกใช้ตัวควบคุมการวัดอัตโนมัติความสูงของชิ้นเนื้อในขณะลำเลียงเข้า
- สามารถเลือกใช้ได้กับเนื้อที่ไม่มีฐานข้อมูล
-ในขณะที่เข็มฉีดเคลื่อนขึ้นลง ปากหัวฉีดจะเปิดการฉีดพ่น ณ ที่สัมผัสกับเนื้อเท่านั้น
- สายพานใหม่ลำเลียง สามารถถอดชิ้นส่วนได้ง่ายเพื่อการทำความสะอาด
- การออกแบบคำนึงถึงความสะอาดถูกสุขลานมัย โดยชิ้นส่วนต่างมีความง่ายขึ้นในการมองเห็น , ตรวจสอบ และ ซ้อมบำรุง รวมไปถึงส่วน ห้องพ่นฉีด
- โปรแกรมการเข้าใช้ใหม่ที่เข้าใจง่ายมากขึ้น และ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย