เครื่องหมัก            

 DRYBINDER - New!

ออกแบบมาเพื่อลดระยะเวลาในการพักตัวหลังจากการถูกฉีด จากที่ทราบกันอยู่แล้วหลังจากที่ได้ รับการฉีดเนื้อต้องถูกพักไว้เพื่อให้นำ้บรายส่วนเกินซึมออก จะใช้เวาลส่วนใหญ่ประมาณ 1 ชั่วโมง เครื่องนี้จะช่วยย่นระยะเวลา โดยการใช้เทคนิคการนวดที่มีประสิทธิภาพในการช่วยเร่ง การซึมออกและจัดเรียงกรามเนื้อของชิ้นเนื้อให้เข้าที่ ทั้งนี้ยังช่วยทำให้ชิ้นเนื้อดูสวยขึ้น, มีสัผัสที่ดี และ ทำให้ อายุของผลิตภัณฑ์ยาวนานขึ้นอีกด้วย หลังจากนั้น ทำให้สามารถ นำ้ผลิตผลหลัง การฉีดเข้าขบวนการการบรรจุหีบห่อ นำ้บรายที่ซึมออกมาจะถูกรวบรวมไว้ที่ถาดด้านล่าง และสามารถนำไปเข้าสู่ระบบใหม่ได้หลังจากผ่านการกรองจาก ตัวกรอง

ส่วนประกอบ

DRYBINDER ทำจากแผ่นพรุนวางตัว่เหมือน กลอง โดยที่มีผิวเป็น แนวแบ่งไปมาทำให้เนื้อเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่อง เครื่องนี้เหมาะสมอย่างมากกับ เนื้อส่วน เบคอน, เนื้อซี่โครง และ สัตว์ปีกทั้งตัว
เวลาในช่วงนี้สามารถปรับได้ ตามความเร็วของการหมุน และ การเคลื่อนไหวของถังหมุน


MARINATOR

เครื่องหมัก-นวด เป็นเครื่องที่ออกแบบมาเพื่อนวดชิ้นเนื้ออย่างนิ่มนวล แต่คล่องแคล่ว ซึ่งทำให้สามารถ ใช้ได้กับตัวเนื้อที่มีความบอบบาง เพื่อการกระจาย และการกระจายตัวของนำ้หมักอย่างสมำ่เสมอ ในกลามเนื้อของชิ้นเนื้อเหมาะสมอย่างยิ่งกับการหมักชิ้นเนื้อส่วนที่ไม่สามารถใช้การฉีดพ่นได้ เนื่องจาก ขนาด หรือ ความเปราะบาง ของเนื้อส่วนนั้น ๆทั้งนี้เครื่องหมัก-นวด เป็นเครื่องที่ออกแบบเพื่อ เนื้อทุกรูปแบบมีกระดูกหรือไม่ กระดูก เนื้อหมู เนื้อ วัว เนื้อ สัตว์ปีก หรือ เนื้อสัตว์ทะเล ส่วนประกอบสำคัญที่สุดนั้นต้องให้ยกตำแหน่งให้กับแผ่น baffles ตัวสร้างการเคลื่อนไหวที่ทำให้การ เคลือบ การรมควัน การแช่แข็ง และ อื่น ๆ

เครื่องหมัก-นวด ถือเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ ของเครื่อง METALQUIMIA การทำละลายนำ้แข็ง เนื่องด้วยเป็นตัวควบคุมการทำงานของการเคลื่อนตัวภายในเครื่องนวด ประกอบด้วยโปรแกรมที่พัฒนาเพื่อ การควบคุมที่รวดเร็วในการแช่เย็นขั้นสุดท้าย รับประกันคุณภาพเนื้อที่ผ่านเครื่องทำละลายที่พร้อมเข้าเครื่องพ่นฉีดได้ทันที


 

 

ส่วนประกรอบ

- ระบบไฟฟ้าเต็มประสิทธิภาพ ด้วยชิ้นส่วนที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง และ การซ้อมบำรุงตำ่
- สามารถปรับความเร็วของถังหมุนได้
- การควบคุมการสุกของเนื้อ แบบ on-line
- การรวมการควบคุมตู้แช่
- ตัวควบคุมศูนยากาศอัตโนมัติฺ
- การโหลด โดยการดูดหรือ หยิบยก
- ผิวภายในที่เป็นผิวขัดมันเพื่อการทำความสะอาดที่ง่าย
- การเคลื่อนตัวของตัวแผ่นกลองที่ทำให้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายเกิด ฟองน้อยที่สุด
- การควบคุมการปรับเปลี่ยน แรงนวดเพื่อให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และตัวช่วยเหลือผู้ใช้งาน