120 ถึง 220 ครั้ง/นาที
1500 ถึง 3000 กิโลกรัม/ชั่วโมง
on weight 95 - 98 %
give away 0.5 - 2 %
yield 92 - 96 %
จำนวนแรงงาน 1 - 2

   
 

Technical versions


รุ่นแบ่งตามเทคนิค
- สไลซ์ , เแบ่งส่วน , ชั่งน้ำหนัก และ ทำงานร่วมกับถาดที่เลื่อนมารับผลิตภัณฑ์โดยแบ่งได้ หนึ่ง ถึง สี่ แถว
- ตัดเป็นชิ้น เนื้อสเต็ก
- บริการหลังการขาย