เครื่องนวดอัตโนมัติ

 
 
HERMOMAT PX500

เครื่องนวดสูญญากาศอัตโนมัติ THERMOMAT PX500 ออกแบบมาพร้อมกับการนวดเนื้อทุกชนิด โดยการนวดที่คล่องตัวในการดำเนินการ ซึงทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นและ ได้ผลผลิตที่มากขึ้น ความสามารถในการผลิตสินค้าระดับสูงโดยใช้เทคโนโลยีล่าสุดในการผลิตอาหาร เช่น แฮม whole muscle ที่ไม่มีการศูนย์เสีย yield จากการผลิต , สินค้าที่ปลอดสาร ฟอสเฟส, พาสตรามี่,สัตว์ปีกม อื่นๆ ทำให้นั้า บราย ที่มาจากการ injection สามารถแพร่กระจาย และถูกดูดซึมเข้าสู่กรามเนื้อของวัตถุดิบ ซึงทำให้ขบวนการหมักเป็นไปตามที่กำหนด เครื่องจะทำงาน สกัดโปรตีนที่มีความสำคัญในการทำ เชื่อมต่อของชิ้นเนื้อแต่ละชิ้น เพื่องส่งต่อไปในกระบวนการ การอัดขึ้นรูปแฮม นอกจากนี้ยังช่วยลดการสูญเสียจากการทำสุก เครื่องTHERMOMAT PX500นี้เหมาะสมอย่าง กับการผลิตที่หลากหลาย และมีปริมาณต่อครั้งตั้งแต่ 200 กิโลกรัม ขึ้นไป


THERMOMAT PX500

คุณสมบัติ
- สามารถวางโปรแกรมการ กระทบบ และ การนวดให้เปื่อยยุ่ย
- มีหลายความเร็ว
- มีการรวมความเร็วแบบอัตโนมัติ
- การควบคุบอุณหภูมิของเนื้อ on-line
- ใส่วัตถุดิบด้วย หัวยกตัก

- มีระบบการนำสินค้าออกโดยการใช้เทคนิคการเทออก แบบป้องกันการเกิด ฟอง
-ออกแบบให้วงจรสุญญากาศไม่มีคอขวดซึงก่อให้เกิดแรงดูดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- พื้นที่ผิวภายในทำจากวัสดุ อะลูมิเนียมขัดมันซึงง่ายต่อการตรวจสอบ และ ทำความสะอาด
- สามารถตั้ง รายละเอียดโปรแกมการนวดในแต่ละสินค้าได้

- กำลังการผลิตเฉลี่ย : 3,000 กิโลกรัม/วัน

 

THERMOMAT 1X/1X PLUS

The THERMOMAT 1X and 1X PLUS automatic vacuum reactors are provided with a massaging system of great operational versatility, which allows you to obtain higher quality and greater final yield in any type of processed meat, regardless of the animal species.
Capable of top performance of the latest developments in cooked meat technology, such as whole muscle"zero cooking loss" products, whole phosphate-free ham, whole roast-beef, pastrami, poultry, etc...
cellular absorption of injected brine, with ordered and precision-controlled maturation.
Extracts myofibrillar proteins, homogenizing the pieces without destroying their morphology and with reduced cooking loss.


THERMOMAT 1X/1X PLUS

Programmable impacting and massaging maceration, from very gentle to high-impact.
Electric drive system and technological simplicity of all components for maximum performance and minimum maintenance.
Variable drum speed.
On-line control of meat maturation temperature.
Incorporated automatic cooling.
Loading by suction or with lift.
Mirror-polished interior finish for maximum easiness of cleaning.
Exclusive maximum drum tilting system for fast unloading, indispensable for obtaining a product with high vacuum level (without foam) Vacuum circuit without bottlenecks (from pump to drum) to ensure a strong suction rate to high vacuum levels. Automatic oscillation cycles. Programmable massaging cycles for each product type with total control of processing parameters and maintenance assistant.

THERMOMAT 1X/1X PLUS
- THERMOMAT 1X: 5,400 Kg/day
- THERMOMAT 1X PLUS: 7,200 Kg/day

THERMOCOMPUTER

The THERMOCOMPUTER 1200-4000X, a computer-controlled meat maceration system, is capable of fully automatic processing of different product types, without operator assistance, 24 hours a day, 7 days a week.
Automatic control of diverse parameters and its great operational versatility make it possible to obtain the highest quality and final yield in any type of meat product, regardless of the animal species or whether or not the pieces are processed whole.
Capable of top performance of the latest technological developments in cooked meat processing.
Facilitates diffusion and cellular absorption of injected brine, with ordered and precision-controlled maturation.
Extracts myofibrillar proteins, homogenizing the meat pieces without destroying their morphology, and reduces cooking loss.
Controls and registers meat maturation temperature.

THERMOCOMPUTER 1200-4000X

Programmable impacting and massaging maceration, from gentle to high-impact.
Pulmonary action with alternating vacuum and overpressure cycles. Incorporated and simultaneous cooling. Exclusive system of drum tilt facilitates fast unloading, indispensable for obtaining a product with a high vacuum level (without foam or occluded air) Vacuum circuit without bottlenecks(from pump to drum) that ensures a high suction rate and maximum vacuum levels. Programmable maceration cycles for each product type with operative sequential programs of varying degrees of sophistication, in accordance with the customer's requirements Variable drum rotation speed. Automatic on-line temperature control, with register of its real time evolution. Maximum traceability with data register of all processing operations carried out on the different products. CIP cleaning cycles automatically intercalated between operations when required and/or at the end of the cycle. Preventive maintenance assistant and self-diagnosis of malfunctions. Optimum production chronograms. Carrousel with 12-18 tanks of 600- 900 kg capacity

THERMOCOMPUTER 4000X

APPROXIMATE AVERAGE AUTOMATIC PRODUCTION
CAPACITY: 7,200-16,200 Kg/day