เครื่องหั่นบาง                                             

 

Technical versions
เครื่องสามารถมีหรือไม่มีระบบการตัดแต่งแยก ระบบbuffering และการสแกน
มากกว่านั้นยังสามารถเลือกที่จะการมีหรือไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนัก ก่อน, กล้อง, เดี่ยว / คู่ / สาม interleaver และ underleaver
สำหรับแพคเกจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
แบ่งเป็นส่วนเดี่ยวๆ หรือซ้อนกันบรรจุลงในแพคเกจเดียว
หรือมีชั้นบางบางกัน ผลภัณฑ์เป็น ชั้น1 และ ชั้นที่2การตัดที่คล่องตัวและไม่มีการผิดพลาดเหลือเห็นชิ้นเนื้อที่ ไม่ได้มาตราฐานนอกจากนี้บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

Line parameter

ได้ถึง6.000 ชิ้น / นาที
ได้ถึง 240 แพคเกจ / นาที
เมื่อน้ำหนัก 92 -- 100%
นำ้หนักที่เสีย 0,1 -- 1,0%
ผลผลิต 96 -- 99%
ปฏิบัติการบุคลากร 1 -- 2

 

Technical versions
เครื่องสามารถมีหรือไม่มีระบบการตัดแต่งแยก ระบบbuffering และการสแกน
มากกว่านั้นยังสามารถเลือกที่จะการมีหรือไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนัก ก่อน, กล้อง, เดี่ยว / คู่ / สาม interleaver และ underleaver
สำหรับแพคเกจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
แบ่งเป็นส่วนเดี่ยวๆ หรือซ้อนกันบรรจุลงในแพคเกจเดียว
หรือมีชั้นบางบางกัน ผลภัณฑ์เป็น ชั้น1 และ ชั้นที่2การตัดที่คล่องตัวและไม่มีการผิดพลาดเหลือเห็นชิ้นเนื้อที่ ไม่ได้มาตราฐานนอกจากนี้บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

Line parameter

ได้ถึง6.000 ชิ้น / นาที
ได้ถึง 240 แพคเกจ / นาที
เมื่อน้ำหนัก 92 -- 100%
นำ้หนักที่เสีย 0,1 -- 1,0%
ผลผลิต 96 -- 99%
ปฏิบัติการบุคลากร 1 -- 2

   

Technical versions
แนวคิดหลักของ "E -ตัด" คือการเสนอทางเลือกผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลาง ที่สามารถจะตั้งปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการลูกค้้า ดังนั้นทำให้ผู้ผลิตขนาดย่อยนี้ยังได้คุณภาพของสินค้าทั้งใน ด้านคุณภาพและความสวยงาม และการผลผลิตที่คุ้มค่าที่สุด รวมไปถึงมาตราฐานทางด้านสุขอนามัยทั้งนี้เรายังมีบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

Line parameter
ได้ถึง 3,000 ชิ้น / นาที
ได้ถึง 120 แพคเกจ / นาที
เมื่อน้ำหนัก 92 -- 100%
นำ้หนักที่เสีย 0,1 -- 1,0%
ผลผลิต 96 -- 99%
ปฏิบัติการบุคลากร 1 -- 2

   

Technical versions
การหันเฉือน ,การจัดจำนวน ,การชั่งและการโหลดที่เคลื่อนไหวอย่างสอดคล่องโดย อัตโนมัติจากเครื่องบรรจุหีบห่อ
เข้าสู่ลายลำเลียงคู่ หรือ 4-6 สายลำเลียง สำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ และการบริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

Line parameter
ได้ถึง 2,400 ชิ้น / นาที
ได้ถึง 100-160แพคเกจ / นาที
เมื่อน้ำหนัก 97 - 100%
นำ้หนักที่เสีย 0,1 -- 1,0%
ผลผลิต 96 -- 98%
ปฏิบัติการบุคลากร 1 -- 2

Technical versions
เครื่องสามารถมีหรือไม่มีระบบการตัดแต่งแยก ระบบbuffering และการสแกน
มากกว่านั้นยังสามารถเลือกที่จะการมีหรือไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนัก ก่อน, กล้อง, เดี่ยว / คู่ / สาม interleaver และ underleaver
สำหรับแพคเกจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
แบ่งเป็นส่วนเดี่ยวๆ หรือซ้อนกันบรรจุลงในแพคเกจเดียว
หรือมีชั้นบางบางกัน ผลภัณฑ์เป็น ชั้น1 และ ชั้นที่2การตัดที่คล่องตัวและไม่มีการผิดพลาดเหลือเห็นชิ้นเนื้อที่ ไม่ได้มาตราฐานนอกจากนี้บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

Line parameter
ได้ถึง 3,000 ชิ้น / นาที
ได้ถึง 180 แพคเกจ / นาที
เมื่อน้ำหนัก 95 - 100%
นำ้หนักที่เสีย 0,1 -- 0,7%
ผลผลิต 95 - 96%
ปฏิบัติการบุคลากร 1 -- 2

   
   
   

Technical versions
เครื่องสามารถมีหรือไม่มีระบบการตัดแต่งแยก ระบบbuffering และการสแกน
มากกว่านั้นยังสามารถเลือกที่จะการมีหรือไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนัก ก่อน, กล้อง, เดี่ยว / คู่ / สาม interleaver และ underleaver
สำหรับแพคเกจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่
แบ่งเป็นส่วนเดี่ยวๆ หรือซ้อนกันบรรจุลงในแพคเกจเดียว
หรือมีชั้นบางบางกัน ผลภัณฑ์เป็น ชั้น1 และ ชั้นที่2การตัดที่คล่องตัวและไม่มีการผิดพลาดเหลือเห็นชิ้นเนื้อที่ ไม่ได้มาตราฐานนอกจากนี้บริการหลังการขายที่ดีเยี่ยม

Line parameter

ได้ถึง 3,000 ชิ้น / นาที
ได้ถึง 180 แพคเกจ / นาที
เมื่อน้ำหนัก 95 - 100%
นำ้หนักที่เสีย 0,1 - 1,0%
ผลผลิต 96 - 98%
ปฏิบัติการบุคลากร 1 -- 2

Technical versions
- บัฟเฟอร์เก็บของบล็อกชีส
- บล็อกการปรับตั้งกลัก
- ผลิตภัณฑ์สแกน
- การชั่งน้ำหนักและอย่างชาญฉลาดตัดชีสลงในบล็อกและ บาร์ของน้ำหนักเท่ากัน
- ชีสตัดตามยาวหรือตามขวางด้วยกิโยตีนและ / หรือตัดด้วยเครื่องตัดใบวงกลม
- บริการหลังการขาย

Line parameter
ก้อนชีส 25 / นาที
ขนาดบล็อกชีส :
300 x 500 x 100 มม.
711 x 711 x 599 มม.
800 x 600 x 200 มม.
280 x 360 x 180 มม.
711 x 711 x 180 มม.
800 x 800 x 170 มม.

   
   

Technical versions
-- สามารถยกแฮม แล้วเคลื่อนย้ายอย่างคล่องตัว
--จับแฮมโดย 90 ° และวางมันลงบนตำแหน่งที่กำหนดไว้ -- ตัดแนวนอนอย่างมีประสิทธิภาพของก้อนชีส จับแล้วหมุนได้ ถึง 90° และวางมันลงที่ตำแหน่งที่กำหนดไว -เครือข่ายทั่วโลก Schiwa บริการหลังการขาย