เครื่องพ่นฉีดแบบเสปรย์                                  

 

BACONLINE

 

Your bacon more profitable.
เบคอนจะได้ผลผลิตที่คุ้มค่ามากขึ้น

ออกแบบพิเศษสำหรับการสเปรย์หมักเบคอนที่ไม่มีกระดูก, การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ BACONLINE จะช่วยให้คุณฉีดพ่น brines และ marinades ทุกประเภทได้, โดยการกระจายตัวของของเหลวจะเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ดดยจไม่มีส่วนที่ ของเหลวไปขังอยู่ และจะมีนำ้บรายหยดออกต่ำมาก (ให้ผลผลิตมากขึ้น) และให้ความสำคัญกับกรามเนื้อ และ ผิวสัมผัส เป็นอย่างมากการควบคุมการเปลี่ยนแปลงแบบอัตโนมัติ
การควบคุมการกรองนำ้บรายและนำ้หมัก อัตโนมัติ ความสะดวกการทำสะอาดและถูกสุขอนามัย เทคโนโลยีที่เรียบง่ายขององค์ประกอบทั้งหมด มีการบำรุงรักษาที่ง่ายดาย ผู้ช่วยการบำรุงรักษาและระบบตรวจเตือนการซ้อมบำรุง

ตัดแล้วได้ผลผลิตมากกว่า
สามารถพ่นฉีดได้คุ้มค่าที่สุด
สามารถดูดซึมได้ดีกว่า
นำ้หยดออกน้อยที่สุด
มีช่องอากาศที่น้อยกว่า

BACONLINE
ถังน้ำบราย กับตัวกรองอัตโนมัติ
การใช้นำ้บรายจนหมด
ควบคุมโดยควบคุมโดยระบบโปรแกรม PLC
วงจรระบบทำความสะอาดน้ำบรายอัตโนมัติ
ความสะดวกสบายในการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

MOVISTICK 30 PC
ใช้ระบบไฮโดรลิกทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงปั๊มน้ำเกลือ
สายพานลำเลียง ที่ปรับได้
ชุดเข็มอิสระ
ถังน้ำบรายมาพร้อมกับ 2 ระบบกรอกอิสระแบบ
รวมของการใช้น้ำเกลือที่ไม่เหลือทิ้ง
ความสะดวกสบายสูงสุดในการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

MOVISTICK 30 PC

ฉีดพ่นน้ำบรายที่ความดันคงที่เข้าในเนื้อทุกประเภททั้งที่มีกระดูกหรือไม่มีกระดูก(เนื้อหมู, เนื้อสัตว์ปีก, ฯลฯ .. ) ฉีดปรับ 10-75% ต่อการพ่น น้ำบรายจะกระจายสม่ำเสมอโดยไม่มีส่วนขังของของเหลวฉีดพ่นของส่วนผสมที่ไม่ละลายให้กระจายตัวน้ำบรายหยดทิ้งต่ำมาก

MOVISTICK 30 PC

The MOVISTICK 30 PC injects brine, spraying at constant pressure, into any type of bone-in or boneless meat (pork, beef, poultry, etc... )
njection adjustable from 10 to 75 % per pass.
Uniform brine distribution without dead zones.
Injection of insoluble dispersed ingredients.
Minimum brine dripping loss.


MOVISTICK 60 PC
ใช้ระบบไฮโดรลิกทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงปั๊มน้ำเกลือ สายพานลำเลียง ที่ปรับได้ ชุดเข็มอิสระ ถังน้ำบรายมาพร้อมกับ 2 ระบบกรอกอิสระแบบ รวมของการใช้น้ำเกลือที่ไม่เหลือทิ้ง ความสะดวกสบายสูงสุดในการทำความสะอาดและการบำรุงรักษ มีการปรับหัวฉีดได้ถึง 700 จุดฉีดสเปรย์

MOVISTICK 3000 CR


เครื่องฉีดพ่นMOVISTICK 3000 CR น้ำเกลือพ่นความดันคงที่ลงในประเภทใด ๆ ของเนื้อกระดูกในหรือกระดูก (เนื้อหมู, เนื้อสัตว์ปีก, ฯลฯ .. ) ส่วนหัวฉีดหดได้ที่ออกแบบมาอย่างพิเศษช่วยให้ฉีดพ่นเนื้อสัตว์ที่มีกระดูก และเหมาะกับสายพานลำเลียง ที่มีการผลิตจำนวนมาก หดหัวฉีดของกระดูกในผลิตภัณฑ์และเป็นไปได้ของสายพานส่งผลให้การควบคุมอาหารในกำลังการผลิตสูง หัวฉีดปรับได้ 10-10 0% ต่อผ่าน
น้ำบรายจะกระจายสม่ำเสมอโดยไม่มีส่วนขังของของเหลว
ฉีดพ่นของส่วนผสมที่ไม่ละลายให้กระจายตัว
น้ำบรายหยดทิ้งต่ำมาก
สามารถเลือกตัวกรองเสมอที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองอัตโนมัติ และสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงไม่ต้องหยุดพัก โดยใช้ได้กับนำ้บรายทุกประเภท
ความสะดวกสบายสูงสุดในการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา


ใช้ระบบไฮโดรลิกทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยตนเอง ซึ่งรวมถึงปั๊มน้ำเกลือ
สายพานลำเลียง ที่ปรับได้
ชุดเข็มอิสระ
ถังน้ำบรายมาพร้อมกับ 2 ระบบกรอกอิสระแบบ
รวมของการใช้น้ำเกลือที่ไม่เหลือทิ้ง
ความสะดวกสบายสูงสุดในการทำความสะอาดและการบำรุงรักษ

มีการปรับการฉีดได้ ถึง 1,764 จุดฉีดสเปรย์ 

MOVISTICK PLUS 3000

หัวฉีดสเปรย์นวัตกรรมใหม่
เครื่องฉีดพ่นMOVISTICK PLUS 3000 น้ำเกลือพ่นความดันคงที่ลงในประเภทใด ๆ ของเนื้อกระดูกในหรือกระดูก (เนื้อหมู, เนื้อสัตว์ปีก, ฯลฯ .. ) อัตราการฉีดปรับ 10-100% ต่อการพ่น
น้ำบรายจะกระจายสม่ำเสมอโดยไม่มีส่วนขังของของเหลว
ฉีดพ่นของส่วนผสมที่ไม่ละลายให้กระจายตัว น้ำบรายหยดทิ้งต่ำมาก
สามารถเลือกตัวกรองเสมอที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเองอัตโนมัติ และสามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงไม่ต้องหยุดพัก โดยใช้ได้กับนำ้บรายทุกประเภท
นอกจากนี้ยังสามารถเลือกตัว ขึ้นลงเพื่อป้องกันการฉีดไขมันและ ผิว
ระบบการควบคุมความดันเสริม

100% การนำร่องด้วยตนเอง รวมทั้งระบบปั๊มฉีดไฮดรอลิ

คุณสมบัติเสริม

เพิ่มรอบการดำเนินงาน = เพิ่มกำลังการผลิต
การทำงานแบบปุ่มเดี่ยว ในการ สลับการดำเนินการฉีดสเปรย์
ควบคุมความดันของระบบที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด
หัวฉีดแยกเพื่อความเหมาะสมที่สุดการฉีดที่มีประสิทธิภาพ
หัวนวด , Tenderization, สามารถถอดได้เพื่อการตรวจสอบและการทำความสะอาด
ใช้ระบบไฮโดรลิกทั้งหมดขับเคลื่อนด้วยตนเอง
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอ
การออกแบบคำนึงถึง ความอนามัยและสุขาภิบาล