เครื่องเทศเพื่อสุขภาพ               


Healthy products:ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในทุกวันนี้เป็นที่ต้องการในตลาดเนื่องจาก :
-- อัตราการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวที่มากเกิน (Adiposities) ในประเทศที่พัฒนาแล้ว
-- อัตราการเพิ่มขึ้นของโรคหัวใจและหลอดเลือด
-- ความผิดปกติของการย่อยอาหาร