เครื่องอัดบรรจุ

 

TWINVAC COMPACTA
Wishing 3-5% เพิ่มผลผลิต slicing? สายการบรรจุอัตโนมัติ และกระชับสำหรับหั่นผลิตภัณฑ์ที่สุก จับคู่ระหว่าง TWINVAC HPหรือ HP PLUS ตัวยัด และตัดปิดสองเท่า COMPACTA นั้นให้ความแม่นยำสูงในเรื่องของน้ำหนักเพื่อไม่ลดผลผลิต อุปกรณ์วัดปริมาตรทำให้ COMPACTAมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นในการวัดใส่แต่ละครั้ง ซึ่งจะช่วยรักษาเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ 100 มม. สมำ่เสมอ โดยจะ ทำได้กับ ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหญ่ถึงน้ำหนัก 25 กก. METALQUIMIAของนำเสนอ new TWINVAC COMPACTA, นวัตกรรมการออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการบรรจุโดยอัตโนมัติที่มีคุณภาพสูง ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ของกล้ามเนื้อทั้งก้อน เพื่อการนำไป หั่นบางภายหลัง นวัตกรรมใหม่มีประสิทธิภาพสูงเป็นหนึ่งของโลก TWINVAC PLUSมีความสมำ่เสมอในการอัดเนื้อทั้งกรามเนื้อ แบบสูญญากาศอัตโนมัติ และ COMPACTA เป็นนวัตกรรมให้ความสำคัญต่อการเชื่อมต่อ และการกระชับกล้ามเนื้อ ไม่ว่าเนื้อจะมีขนาด , ความเหนียวหรือความยึดติดอย่างไร เครื่องอัดแท่งโดยทำให่ไม่เกิดรู ทำให้ผลตอบแทนสูงในการหั่นบาง และไม่มีการผิดพลาด แล้วยังคงเป็นเนื้อเดียวกันอยู่ สียังสวย จะเห็นได้ว่าหากไม่ศูนย์เสียเวลาและไม่เกิดข้อผิดพลาดทำให้ กำไรของผู้ผลิตเพื่อมากขึ้น ระบบ COMPACTA สามารถใช้ควบคู่โดยตรงกับสายการหนีบตัด อัตโนมัติและแม่พิมพ์ thermoformer จึงเหมาะกับ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์แบบที่เป็นแท่งต้องการเอาไปหั่นบาง TWINVAC COMPACTA ประมาณกำลังการผลิตได้ ถึง 6.500 กิโลกรัม / ชั่วโมง

VOLCAT PRECISION
จับคู่ระหว่างเครื่องอัดTWINVAC และเครื่องหนีบปิดแบบต่อเนื่อง และอุปกรณ์ วัดปริมาตรพรีซิชั่ VOLCATมีความแม่นย่ำ โดยน้ำหนักจะเบี่ยงเบนจากมาตรฐานไปไม่เกิน ± 12 กรัม โดยรักษาเส้นผ่าศูนย์กลางของผลิตภัณฑ์ที่ออกมาให้อยู่ที่ 100 มม. มีหลายรุ่นที่แตกต่างที่ความจุให้เลือกได้ ความจุที่แม่นยำและการผลิตที่คงที่

 

TWINVAC PC-2
ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานในสายการบรรจุขนาดเล็กเครื่อง TWINVAC PC - 2 มีความสามารถในการบรรจุสูญญากาศอย่างต่อเนื่องของทำให้ชิ้นเนื้อใหญ่ถูกอัดเข้าโดยไม่ถูกทำลายคุณภาr ผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้วมีคุณภาพสูง มีผิวสัมผัสที่ดีเลิศ, ไม่มีช่องอากาศในชิ้นเนื้อและไม่มีความเสี่ยงของการปนเปื้อนแบคทีเรีย เหมาะมากสำหรับการบรรจุกล้ามเนื้อสุกทั้งชิ้น สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยอัตโนมัติ ใช้ควบคู่โดยตรงกับตัว หนีบตัดแบบต่อเนื่องได้ และยังคงเส้นผ่าศูนย์กลางของผลิตภัณฑืที่ออกมาที่100 มม. หรือใช้ควบคู่กับอุปกรณ์เสริมการจัดจำนวนหรืออุปกรณ์เสริมสำหรับ บรรจุถุง หรือการทำแม่พิมพ์ TWINVAC PC - 2 แตกต่างจากรุ่นที่ออกมาพร้อมพร้อมกันตรงที่ รุ่นนี้มีการบรรจ ุแบบเดียว ดังนั้นจะไม่มี วาล์วตรงทางออก ดังนั้นเนื้อจะ ไม่ถูกหยุดการไหลระหว่าง การโหลดของช่วงการบรรจุ .

The TWINVAC PC-2
ไดรฟ์ไฮโดรลิค ที่เป็นอิสระจากวงจรเนื้อ วาล์วนิวเมติกในการโหลด ไม่มีคอขวด , การเปลี่ยนแทนที่ หรือหมุน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เข้าถึงได้ง่ายมากให้กับทุกชิ้นส่วนของเครื่องจักรเพื่อการบำรุงรักษา ความสะดวกสบายสูงสุดในการทำความสะอาด และประหยัดเวลาในการประกอบและถอดแยกชิ้นส่วน มีคู่มือช่วยการบำรุงรักษา ระบบแจ้งเตือนการตรวจสอบ ระบบจัดจำนวนปรับได้อย่างอิสระหรือโดยวิธีการส่งสัญญาณภายนอก ระบบตัวส่งสูญญากาศอัตโนมัติที่ใช้อินฟราเรดในการตรวจจับระดับเนื้อ ตัวหัวตัด เพื่ออำนวยความสะดวกการบรรจุเนื้อที่มีเส้นประสาทสูงและเอ็นมาก ควบคุมโดยตัวควบคุมตรรกะโปรแกรม และหน้าจอสัมผัส ปรับใช้ได้กับตัวหนีบตัดอย่างต่อเนื่องมาตรฐาน อุปกรณ์เสริมสำหรับ จัดจำนวนที่มีความแม่นยำ และการบรรจุถุงและการทำแม่พิมพ์ ความสูบปั๊มอย่างต่อเนื่อง มันมีความจุอย่างต่อเนื่องได้ถึง 2,500 กก. / ชม.

   

TWINVAC PC-5
ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับความสามารถในการบรรจุสูญญากาศอย่างต่อเนื่องของทำให้ชิ้นเนื้อใหญ่ถูกอัดเข้าโดยไม่ถูกทำลายคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้วมีคุณภาพสูง มีผิวสัมผัสที่ดีเลิศ, ไม่มีช่องอากาศในชิ้นเนื้อ และไม่มีความเสี่ยงของการปนเปื้อนแบคทีเรีย เหมาะมากสำหรับการบรรจุกล้ามเนื้อสุกทั้งชิ้น สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยอัตโนมัติ ใช้ควบคู่โดยตรงกับตัวหนีบตัดแบบต่อเนื่องได้ และยังคงเส้นผ่าศูนย์กลางของผลิตภัณฑืที่ออกมาที่100 มม. รุ่นนี้สามารถปรับใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในตลาด แต่ มีข้อจำกัด ในกรณีของผลิตภัณฑ์แห้งมากหรือผลิตภัณฑ์ที่เหลวมากไป ซึ่งอาจมีผลต่อการโค้งงอหรือ อัดยัดใน ช่องบรรจุ ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำในน้ำหนัก ไดรฟ์ไฮโดรลิค ที่เป็นอิสระจากวงจรเนื้อ วาล์วนิวเมติกในการโหลด การดันเนื้อสัตว์โดยวิธีการงกระบอกไฮโดรลิกับไดรฟ์แบบลูกสูบ โดยไม่ต้องมี คอขวดม การเปลี่ยนแทนที่หรือหมุน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เข้าถึงได้ง่ายมากให้กับทุกชิ้นส่วนของเครื่องจักรเพื่อการบำรุงรักษา ความสะดวกสบายสูงสุดในการทำความสะอาด และประหยัดเวลาในการประกอบและถอดแยกชิ้นส่วน มีคู่มือช่วยการบำรุงรักษา ระบบแจ้งเตือนการตรวจสอบ ระบบจัดจำนวนปรับได้อย่างอิสระหรือโดยวิธีการส่งสัญญาณภายนอก ระบบตัวส่งสูญญากาศอัตโนมัติที่ใช้อินฟราเรดในการตรวจจับระดับเนื้อ ตัวหัวตัด เพื่ออำนวยความสะดวกการบรรจุเนื้อที่มีเส้นประสาทสูงและเอ็นมาก ควบคุมโดยตัวควบคุมตรรกะโปรแกรม และหน้าจอสัมผัส ปรับใช้ได้กับตัวหนีบตัดอย่างต่อเนื่องมาตรฐาน อุปกรณ์เสริมสำหรับ จัดจำนวนที่มีความแม่นยำ และการบรรจุฟิล์ม thermoform และการทำแม่พิมพ์ตามที่ลูกค้าต้องการ ความสูบอย่างต่อเนื่อง


 

TWINVAC PC-9
TWINVAC PC - 9 ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับความสามารถในการบรรจุสูญญากาศอย่างต่อเนื่องของทำให้ชิ้นเนื้อใหญ่ถูกอัดเข้าโดยไม่ถูกทำลายคุณภาพผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้วมีคุณภาพสูง มีผิวสัมผัสที่ดีเลิศ, ไม่มีช่องอากาศในชิ้นเนื้อ และไม่มีความเสี่ยงของการปนเปื้อนแบคทีเรีย เหมาะมากสำหรับการบรรจุกล้ามเนื้อสุกทั้งชิ้นให้เป็นแท่งเพื่อการนำไปหั่นบาง สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยอัตโนมัติ ใช้ควบคู่โดยตรงกับตัวหนีบตัดแบบต่อเนื่องได้ และยังคงเส้นผ่าศูนย์กลางของผลิตภัณฑืที่ออกมาที่100 มม. รุ่นนี้สามารถปรับใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในตลาด แต่ มีข้อจำกัด ในกรณีของผลิตภัณฑ์แห้งมากหรือผลิตภัณฑ์ที่เหลวมากไป ซึ่งอาจมีผลต่อการโค้งงอหรือ อัดยัดใน ช่องบรรจุ ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำในน้ำหนัก ไดรฟ์ไฮโดรลิค ที่เป็นอิสระจากวงจรเนื้อ วาล์วนิวเมติกในการโหลด การดันเนื้อสัตว์โดยวิธีการงกระบอกไฮโดรลิกับไดรฟ์แบบลูกสูบ โดยไม่ต้องมี คอขวดม การเปลี่ยนแทนที่หรือหมุน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เข้าถึงได้ง่ายมากให้กับทุกชิ้นส่วนของเครื่องจักรเพื่อการบำรุงรักษา ความสะดวกสบายสูงสุดในการทำความสะอาด และประหยัดเวลาในการประกอบและถอดแยกชิ้นส่วน มีคู่มือช่วยการบำรุงรักษา ระบบแจ้งเตือนการตรวจสอบ ระบบจัดจำนวนปรับได้อย่างอิสระหรือโดยวิธีการส่งสัญญาณภายนอก ระบบตัวส่งสูญญากาศอัตโนมัติที่ใช้อินฟราเรดในการตรวจจับระดับเนื้อ ตัวหัวตัด เพื่ออำนวยความสะดวกการบรรจุเนื้อที่มีเส้นประสาทสูงและเอ็นมาก ควบคุมโดยตัวควบคุมตรรกะโปรแกรม และหน้าจอสัมผัส ปรับใช้ได้กับตัวหนีบตัดอย่างต่อเนื่องมาตรฐาน อุปกรณ์เสริมสำหรับ จัดจำนวนที่มีความแม่นยำ และการบรรจุฟิล์ม thermoform และการทำแม่พิมพ์ตามที่ลูกค้าต้องการ เครื่องงมีความจุอย่างต่อเนื่องได้ถึง 9,000 กก. / ชม.

TWINVAC PC-14
ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับความสามารถในการบรรจุสูญญากาศอย่างต่อเนื่องของทำให้ชิ้นเนื้อใหญ่ถูกอัดเข้าโดยไม่ถูกทำลายคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สำเร็จแล้วมีคุณภาพสูง มีผิวสัมผัสที่ดีเลิศ, ไม่มีช่องอากาศในชิ้นเนื้อ และไม่มีความเสี่ยงของการปนเปื้อนแบคทีเรีย เหมาะมากสำหรับการบรรจุกล้ามเนื้อสุกทั้งชิ้นให้เป็นแท่งเพื่อการนำไปหั่นบาง สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่โดยอัตโนมัติ ใช้ควบคู่โดยตรงกับตัวหนีบตัดแบบต่อเนื่องได้ และยังคงเส้นผ่าศูนย์กลางของผลิตภัณฑืที่ออกมาที่100 มม. รุ่นนี้สามารถปรับใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในตลาด แต่ มีข้อจำกัด ในกรณีของผลิตภัณฑ์แห้งมากหรือผลิตภัณฑ์ที่เหลวมากไป ซึ่งอาจมีผลต่อการโค้งงอหรือ อัดยัดใน ช่องบรรจุ ซึ่งส่งผลต่อความแม่นยำในน้ำหนัก ไดรฟ์ไฮโดรลิค ที่เป็นอิสระจากวงจรเนื้อ วาล์วนิวเมติกในการโหลด การดันเนื้อสัตว์โดยวิธีการงกระบอกไฮโดรลิกับไดรฟ์แบบลูกสูบ โดยไม่ต้องมี คอขวดม การเปลี่ยนแทนที่หรือหมุน ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ เข้าถึงได้ง่ายมากให้กับทุกชิ้นส่วนของเครื่องจักรเพื่อการบำรุงรักษา ความสะดวกสบายสูงสุดในการทำความสะอาด และประหยัดเวลาในการประกอบและถอดแยกชิ้นส่วน มีคู่มือช่วยการบำรุงรักษา ระบบแจ้งเตือนการตรวจสอบ ระบบจัดจำนวนปรับได้อย่างอิสระหรือโดยวิธีการส่งสัญญาณภายนอก ระบบตัวส่งสูญญากาศอัตโนมัติที่ใช้อินฟราเรดในการตรวจจับระดับเนื้อ ตัวหัวตัด เพื่ออำนวยความสะดวกการบรรจุเนื้อที่มีเส้นประสาทสูงและเอ็นมาก ควบคุมโดยตัวควบคุมตรรกะโปรแกรม และหน้าจอสัมผัส ปรับใช้ได้กับตัวหนีบตัดอย่างต่อเนื่องมาตรฐาน อุปกรณ์เสริมสำหรับ จัดจำนวนที่มีความแม่นยำ และการบรรจุฟิล์ม thermoform และการทำแม่พิมพ์ตามที่ลูกค้าต้องการ ความสูบอย่างต่อเนื่อง เครื่องงมีความจุอย่างต่อเนื่องได้ถึง 16,000 กก. / ชม.