เครื่องนวด

 The FILOGRIND 360 TWIN

เครื่อง FILOGRIND 360 TWIN ตัวตัดนวดออกแบบมาเพื่อใช้ได้กับ หลากหลายรูปแบบของกล้ามเนื้อ และเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการสกัดโปรตีน myofibrillar, ลดการสูญเสียจากการปรุงอาหาร, เพิ่มผลผลิต, การลดข้อบกพร่องในต่อเชื่อมกรามเนื้อ และ ลดการห็นเป็นรูเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกตัดเฉือน ตัวชุดลูกกลิ้งสองหัว และ ตัวกั้นการแยก ช่วยให้ ตัดเส้นเอ็นและเส้นประสาทลดการทำงานของการตัดแต่ง ในการเตรียมเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนหัวไหล่ และ ผลิตภัณฑ์หั่นบาง ๆ

FILOGRIND 360 TWIN

ลูกกลิ้งใบมีดสองชุด (หรือลูกกลิ้งชี่) ซึ่งเนื้อสัตว์ที่ผ่านโดยระบบตกอย่างอิสระ
สามารถปรับระยะระหว่างลูกกลิ้งใบมีดได้
มีโช้คเพื่อลดแรงกระแทกถ้าเจอกับเนื้อที่แข็ง เพราะอาจจะกั้นการทำงานของลูกกลิ้งมีด
ง่ายต่อการแยกส่วน ,การบำรุงรักษาทำความสะอาดและสุขาภิบาล สามารถปรับสายพานลำเลียงป้อนเข้าตามความต้องการได้

ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับMOVISTICK 30 PC, MOVISTICK 60 PC, MOVISTICK 120/3000
and MOVISTICK 3000 DUPLEX

   
   
   

BLADETENDER
ใบมีดหัวตัดนวด BLADETENDER ออกแบบมาเพื่อใช้ได้กับ หลากหลายรูปแบบของกล้ามเนื้อ และเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการสกัดโปรตีน myofibrillar, ลดการสูญเสียจากการปรุงอาหาร, เพิ่มผลผลิต, การลดข้อบกพร่องในต่อเชื่อมกรามเนื้อ และ ลดการห็นเป็นรูเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกตัดเฉือน ตัวชุดลูกกลิ้งสองหัว และ ตัวกั้นการแยก ช่วยให้ตัดเส้นเอ็นและเส้นประสาทลดการทำงานของการตัดแต่ง ในการเตรียมเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนหัวไหล่ และ ผลิตภัณฑ์หั่นบาง ๆ

BLADETENDER
การรวบรวม การทำงานควบคู่กันระหว่างหัวฉีดไฮดรอลิ MOVISTICK ในรุ่น 4000 และ 5500นั้นเป็นไปได้ดโดยการควบคุมจำนวนรอบการฉีดต่อรอบการตัดนวดสามารถปรับใบมีดให้สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ได้ โดยการเปลี่ยนหัวใบมีด ความสะดวกสบายสูงสุดในการเปลี่ยนหัวและทำความสะอาด เริ่มต้นและหยุดโดยระบบไฟฟ้าไฮดรอลิ (รุ่น 4000 และ 5500) ทุกรุ่นสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องมีหัว tenderizing เพื่อที่จะฉีดโดยไม่ต้อง tenderizing ได้

MULTIBLADE 5500
หน่วย tenderizing อัตโนมัติMULTIBLADE 5500,ออกแบบมาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการสกัดโปรตีน myofibrillar, ลดการสูญเสียจากการปรุงอาหาร, เพิ่มผลผลิต, การลดข้อบกพร่องในต่อเชื่อมกรามเนื้อ และ ลดการห็นเป็นรูเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกตัดเฉือน ตัวชุดลูกกลิ้งสองหัว และ ตัวกั้นการแยก ช่วยให้ ตัดเส้นเอ็นและเส้นประสาทลดการทำงานของการตัดแต่ง ในการเตรียมเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนหัวไหล่ และ ผลิตภัณฑ์หั่นบาง ๆ

การเคลื่อนไหวอย่างเต็มที่ของหัวไฮดรอลิ สายพานลำเลียงปรับได้ การ tenderization ที่สมบูรณ์ทำให้เป็นเนื้อเดียว สามารถปรับและ ถอดใบมีดได้แตกต่างไป ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ หัวใบมีดที่ทำงานสามารถหยุดในแต่ละอันได้ น้ำบรายจนหมด เข้าถึงได้ง่ายมากสำหรับการทำความสะอาดและการบำรุงรักษา ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับการจับคู่หัวฉีด เช่น MOVISTICK 4000 และ 5500 MOVISTICK DUPLEX