เครื่อง PX-LINE

 

PX LINE

TURN-KEY PLANT FOR COOKED MEAT PRODUCTS


Average production capacity:
up to 3,000 kg/day
up to 5,400 kg/day (1X version)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำลังการผลิตและความเป็นไปได้ด้านเทคโนโลยีการติดต่อ METALQUIMIA