ร่วมงานกับเรา:

- ตำแหน่งธุรการ

Close

รายละเอียดงาน ของธุรการ ที่รับสมัคร

1. คีข้อมูล ของเอกสารหรือจดหมาย เข้าสู่คอมพิวเตอร์
2. ประจำพื้นที่สีลม
3. ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00น-17.30น (เสาร์ บางกรณี)

สวัสดิการของตำแหน่ง ธุรการ
- ประกันสังคม

คุณสมบัติ ของผู้สมัคร ตำแหน่ง งานธุรการ

1. ชายหรือหญิงอายุ 20-35ปี
2. เป็นคนดี ซื่อสัตย์
3. มีปิยะวาจา พูดจาสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท
4. วุฒิการศึกษา ปวช.ขึ้นไป
5. มีความรู้พื้นฐานการใช้งาน คอมพิวเทอร์
6. พร้อมรับข้อมูลความรู้ใหม่ๆ
7. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


โดยท่านสามารถ ส่งรายละเอียด
การสมัครงานธุรการโดยติดต่อมาได้ทาง ข้อมูล contact us

*สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำติดตัวมาเพื่อการสัมภาษณ์งาน*

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิ
4. ใบผ่านการเกณฑทหาร(หากเป็นชาย)

- ฝ่ายขาย

Close

รายละเอียดงาน ของงานขาย ที่รับสมัคร

1.นำเสนอสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าใหม่เสมอ
2. ประจำพื้นที่สีลม หรือออกนอกพื้นที่เพื่อการขาย
3. คีย์ข้อมูล เอกสาร หรือจดหมายเข้าสู่คอมพิวเทอร์
4. ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00น-17.30น (เสาร์ บางกรณี)

สวัสดิการของตำแหน่ง ฝ่ายขาย
- ประกันสังคม

คุณสมบัติ ของผู้สมัคร ตำแหน่ง งานขาย

1. ชายหรือหญิงอายุ 20-35ปี
2. เป็นคนดี ซื่อสัตย์
3. มีปิยะวาจา พูดจาสุภาพ เรียบร้อย มีมารยาท
4. วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป
5. มีความรู้พื้นฐานการใช้งาน คอมพิวเตอร์
6. พร้อมรับข้อมูลความรู้ใหม่ๆ
7. หากสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ


โดยท่านสามารถ ส่งรายละเอียด
การสมัครงานธุรการโดยติดต่อมาได้ทาง ข้อมูล contact us

*สิ่งที่ผู้สมัครต้องนำติดตัวมาเพื่อการสัมภาษณ์งาน*

1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาวุฒิ
4. ใบผ่านการเกณฑทหาร(หากเป็นชาย)