การนวดละลายน้ำแข็ง

ตัวป้อนตามแนวนอนที่จะโหลดเนื้อแช่แข็งลงใน ถังละลาย ตัวป้อนควรให้มีการทำงานอย่าเหมาะสมและพอ เพียงกับอัตราการทำงานของถังนวดละลาย

ระบบไดรฟ์ระบบไฮดรอลิครบด้วยเทคโนโลยี
เรียบง่าย ที่มีประสิทธิภาพการทำงานสูง แต่การบำรุงรักษา ต่ำ ความเร็วของถังหมุนนั้นสามารถปรับได้เพื่อให้ทำงาน ร่วมกับระบบทำความเย็นอัตโนมัติ ได้อย่างสอดคล้อง

ผิวสัมผัสด้านในที่เรียบทำให้ระบบที่เป็นเอกลักษณ์นี้ สามารถเอียงถังหมุนได้อย่างสุดความสามารถ เพื่ออำนวย ความสะดวกรวดเร็วในการขนถ่าย, ซึ่งขาดไม่ได้สำหรับ การรักษาผลิตภัณฑ์ไม่ให้เกิดฟองอากาศ

ระดับสูญญากาศที่สามารถปรับได้โดยอัตโนมัติ
ระบบละลายน้ำแข็งที่สามารถโปรแกรมได้และปรับรอบ สมดุลสำหรับแต่ละประเภทของสินค้า และยังสามารถ ควบคุมพารามิเตอร์ของกระบวนการ ทั้งหมดและ การบำรุง รักษาตัวป้อนไอน้ำพ่นโดยตรงลงใน Tumblers ที่มีวาล์วควบคุมความดันและ ปริมาณอัตโนมัติในการเพิ่ม ไอน้ำ สัดส่วนวาล์วอัตโนมัติเพื่อควบคุมระดับสูญญากาศ ที่แตกต่างกันในระหว่างกระบวนการละลายน้ำแข็ง