ขั้นตอนการทำ                             

 
Fresh Meat Injection( ฉีดพ่นเนื้อสด)

มีหลายจุดที่น่าสนใจใน การฉีดพ่นเนื้อสดเช่นไก่, เนื้อวัวหรือเนื้อหมู จุดสำคัญที่สุดคือ

-นุ่มมากขึ้น (เหตุผลเพื่อคุณภาพ)
-น้ำหนักมากขึ้นหลังจากการฉีดพ่น (เหตุผลเพื่อความประหยัด)
-การสูญเสียหลังจากการปรุงอาหารที่น้อยกว่า (เหตุผลเพื่อความประหยัด)

raps พัฒนาสินค้าพิเศษที่จะฉีดพ่นเนื้อสด ระหว่าง 15 และ 40% ขึ้นอยู่กับส่วนของเนื้อและคุณภาพท ี่คุณต้องการ


# 91402 ไฟเบอร์แฮมสุก
ขึ้นอยู่กับ Hydrokolloids และเส้นใย
สามารถใช้งานได้สำหรับทุกชนิดของเนื้อสัตว์
อัตราการฉีดพ่นสูง (10-40%)
รสชาติกลางๆ
   
Important aspects for the injection:

ข้อสำคัญสำหรับการฉีดพ่น :

- จำนวนเข็ม (ที่ต่อตารางนิ้วมากเท่าไรยิ่งดี)
-ประเภทและขนาดของเข็ม (ตัวอย่างเช่น 4มม. ในไก่สดนั้นไม่เหมาะสม มันควรมีขนาดเล็กกว่ามาก เช่นประมาณ 2.0 มม.จึงจะเหมาะสม )
-จำนวนจุดที่ฉีดต่อตารางนิ้ว (Ref. จังหวะสั้นหรือยาว)
-ลักษณะน้ำบราย (ความหนืด)
-ความดันของบล็อกฉีดที่มีต่อผลิตภัณฑ์ (Ref. ฉีดพ่นไก่ทั้ง)
-อัตราการฉีดพ่นใน%
-คุณภาพของวัตถุดิบ (Ref. เนื้อละลายหรือสด)

How to inject? การฉีดพ่นทำได้โดยวิธีใด?
- ความดันต่ำและความเร็วต่ำสำหรับเมือ่ต้องการผลผลิตสูง -ความดันต่ำและความเร็วที่รวดเร็วสำหรับจะให้ผลผลิตลดลง -เนื้อสดควรฉีดพ่นเวลาพักไว้ 4-6 ชั่วโมง -เนื้อฉีดซึ่งจะถูกแช่แข็ง, แช่แข็งทันที หรือ ICQ หลังการฉีดพ่น ต้องมีการสูญเสียน้ำหนัอย่างน้อย : 3-5% ที่ฉีด 25% 5-8% ที่ฉีด 35-40% หลังจาก 24 ชั่วโมง

Preparation of the brine :การเตรียมการของน้ำบรายที่ :
- 4 - 5 กก. ไฟเบอร์แฮมสุก # 91402 (ขึ้นอยู่กับระดับการฉีดพ่น)
- เกลือ 2 กก. -2.7 (ขึ้นอยู่กับระดับการฉีดพ่น และผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้าย)
- 92.3-93.0 กก.ของน้ำ, (2-4 ° C)
- คนไฟเบอร์แฮมต้มในน้ำจนกว่าจะมีการละลาย
เพิ่มเกลือตอนหลัง แล้วคนจนละลายInjection